Stop het uitroepteken!

Is het toe te schrijven aan pure onwetendheid, de ogen moedwillig in de zak houden, aan arrogante kwaadwilligheid? Is het een bepaalde vorm van wereldvreemdheid of gewoon een gevolg van “het nieuwe normaal”? Hoe dan ook, tijdens drie gesprekken in twee dagen tijd kreeg ik te horen dat vreemdelingen zich niet willen aanpassen, niet willen werken, alles cadeau krijgen. Kortom: alles met wat meer pigment in de huid dan de doorsnee Belg of Nederlander, uit een ander cultuur komt, iedereen die er geen katholieke of toch minstens calvinistisch denkwijze op na houdt, is een halsstarrige profiteur van ons systeem.

Nu heb ik in de jaren 60 geleerd om te denken en te praten met minstens één vraagteken na elke zin. Het heilige journalistenprincipe van de Vijf W’s. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Vooral die laatste W was een doorslaggevende factor om een bredere visie in bepaalde situaties te krijgen, om die objectief in te schatten en om argumenten te vinden waaruit je ook nog een eigen mening kon destileren. In deze tijd waarin zowat iedereen met uitroeptekens achteraan op sociale media actief is in een haast onbegrijpelijke fraseologie dingen poneert (in afschuwelijk slecht Nederlands, trouwens) en dat ook nog als een eigen mening verpakt, is de W van “Waarom” totaal overbodig geworden. Waarom? Daarom! Omdat ik het zeg of schrijf! Uitroepteken! Ik lieg niet! Uitroepteken! Heel deze wereld is één grote samenzwering! Uitroepteken!

Hallo? Mogen de voetjes nog even op de grond? Dan zet je daar een reeks argumenten en uitgebreid feitenmateriaal tegenover om die uitlatingen te ontkrachten wat meteen wordt tegengesproken met alweer een alternatieve realiteit, gelezen op een of andere duistere website, gespecialiseerd in fake news. Met uitoepteken! Dezelfde uitroeptekens zoals gebruikt door populisten Trump, Wilders, Dewinter, Francken, Le Pen of Nigel Farage.

Soms dreig je er moedeloos van te worden.

Hopsa, wat lees ik vandaag in m’n krant?

“De achterstand op de arbeidsmarkt van personen met een vreemde origine is in geen enkel Europees land zo groot als in België. Zelfs als ze hogere studies volgen, hebben ze het moeilijker om een job te vinden dan een autochtone Belg met een diploma middelbaar onderwijs. Dat blijkt uit een tweejaarlijks rapport van Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. Zo was in 2014 73% van de autochtone Belgen aan de slag, terwijl dat bij inwoners van vreemde origine niet eens de helft is.”

Nu zal dat rapport wel niet geschreven zijn door communist Peter Mertens, zal het wel geen doorslag zijn van het Rode Boekje van Mao, niet gedicteerd zijn door Poetin. Unia en FOD Werkgelegenheid zijn niet meteen gelieerd aan Steve Bannon, aan Breitbart of Alt-Right. Daar mogen we toch enige vorm van objectiviteit verwachten. Trouwens, onlangs las ik in de Nederlandse pers de cijfers van een gelijkaardig onderzoek bij onze noorderburen, met iets betere resultaten, weliswaar, maar toch. Het is zowel bij ons als bij onze buren de gulden regel dat je als solicitant maar beter Jantje dan Mohamed kunt heten. Eén van de grote strijdpunten uit die tegenwoordig in de schophoek getrapte jaren 60 klonk: Democratisering van het onderwijs. Elke jongere moest dezelfde kansen krijgen, onafhankelijk van papa’s portefeuille en sociale status, onafhankelijk van je geslacht, je overtuiging of de kerktoren waar je van onderuit kwam. Dat proces mag als geslaagd worden beschouwd; in het onderwijs althans. In andere afdelingen van onze samenleving is dat wel even anders, en in zake tewerkstelling wel helemaal. Ondanks alle mooie woorden en beloftes van gelijke kansen, is het voor vrouwen nog altijd een zware dobber om naar hogere echelons door te stoten. Zo ook voor jongeren uit de lagere inkomensklasse en/of minder geschoolde gezinnen. Die wagen zich veel te zelden aan hoger onderwijs. Bij jongeren met vreemde roots is dat desnoods nog ettelijke procentpunten erger. Bij die laatsten speelt dan ook nog eens de culturele achtergrond mee. Voor zover ze door onderwijskrachten al niet veel te vanzelfsprekend naar beroepsopleidingen worden doorgesluisd, krijgen ze die impuls ook al van huis uit mee. Ofwel weten die ouders de weg naar beter onderwijs voor hun kinderen niet te vinden ofwel zien ze er de noodzaak niet van in. Zo van: doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Met de gevolgen van die houding worden we in de grootsteden dagelijks geconfronteerd. Maar niet elke Yassin of Ahmed is een relschopper; niet elke Youssef of Karim is een gepatenteerde luiwammes; niet elke Nourdin of Omar is een profiterende klaploper. Zelfs al hebben Marouan of Jamel op school hun uiterste best gedaan en komen ze aandraven met een diploma hier, een attest van bekwaamheid daar, dan nog mogen ze rekenen op argwanende terughoudendheid van zodra ze zich in het bedrijfsleven moeten presenteren. Dan zullen ze al met al de duimen moeten leggen voor een veel lager gekwalifieerde Filip of Theo als ook die azen op dezelfde job.

Tja, en dus wordt je maar gelaten bedolven onder niet te controleren vooringenomenheid, onder vaste beweringen die vaak noch kant nog wal raken, onder uitingen van angst voor het vreemde, niet in het minste gestoord door enige vorm van kennis terzake. Het lijkt er steeds meer op dat deze wereld helemaal geïndoctrineerd is door duistere krachten met een geheime agenda. Ach ja, ook al klinkt het goedkoop en zeurderig, toch maak ik graag een sprongetje naar de jaren 30. Ook toen wist een hoop gehaaide kerels een hele maatschappij voor de verkeerde kar te spannen, terwijl ze er bijzonder goed in slaagden om hun écht gemeende en achterliggende belangen stil te houden. Ook net als toen wordt nu geprobeerd om de realiteit van onze samenleving te verdoezelen en ons een andere werkelijkheid voor te schotelen. Toen waren joden en communisten de bron van alle kwaad. Vandaag zijn het de Walen, de socialisten en de vreemdelingen. En voor je het zelf goed beseft, sta je zelf op het lijstje “Te Bestrijden Vanwege Slecht”. Met een uitroepteken.

 

Advertenties

Een reactie op “Stop het uitroepteken!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s